GPS sledovanie polohy a presného pohybu áut, strojov, návesov, ľudí ...

 Kniha jázd o prevádzke, grafické trasovanie, km, rýchlosť, presná spotreba PHM

Sledovanie auta aj v mobile s aplikáciami  Android   a  iOS

Systém napojený na čerpacie karty Shell, OMV, Slovnaft, Benzina, Agip, Lukoil...

Palubná jednotka CAN BUS napojená na riadiacu jednotku vozidla, spotreba a únik PHM

Knihu jázd archivujeme 2 roky, editácia a tlač Knihy jázd v PDF, XML, Technická podpora ZDARMA

Pre viac informácii volajte na linku 0948 300 333 alebo píšte na satelcar@satelcar.eu   


Sledovanie vozidiel cez smartfon ZDARMA.

Kniha jázd kedykoľvek poruke.

Aj mimo kancelárie viete zistiť polohu vozidiel.

Túto službu poskytujeme všetkým našim zákazníkom ZDARMA.

 

 

 

 

 

 

Ponúkame 2 platformy mobilných aplikácii na sledovenie áut v mobile: ANDROID a iOS

Mobilné aplikácie si môžte stiahnuť do smarfónov - sú súčasťou našej služby sledovania vozidiel

Aplikácie sú k dispozícii ZDARMA.              

Použite prosím svoje prihlasovacie meno a heslo.

Po prvom prihlásení si systém zapamätá Vaše prihlasovacie údaje.

 

 

 

 

Všetky naše zariadenia sú certifikované - Certifikát ČSN SN ISO 9001:2009

Montážou monitorovacích zariadení do vozidiel  a monitoringom vozidiel sa zaoberáme od roku 2007.

Knihu jázd máme štandardizovanú a obsahuje všekty náležitosti potrebné na preukázanie PHL na daňové účely.

Dodávateľ  zariadení je český výrobca monitorovaích zariadení spoločnosť Level s.r.o.Certifikát ČSN SN ISO 9001:2009

Zariadnia sú českej výroby a komponenty - moduly GPS a GSM sú švajčiarskej výroby, vďaka čomu ich životnosť a spoľahlivosť vo vozidle  je 10 a viac rokov. 

 

 

 

Kniha jázd na daňové účely: Daňový úrad NEVYDAVA! certifikáty na Knihy jázd.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) uvádza tri spôsoby preukazovania spotreby PHL do daňových výdavkov, daňovník si môže sám určiť, akým spôsobom bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované pohonné látky. Pri prvom a druhom spôsobe je daňovník povinný viesť knihu resp. evidenciu jázd. 

Zákon o dani z príjmov neurčuje vzor knihy jázd ! Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) sú rovnocenné. Daňový subjekt si vyberiete ten spôsob preukazovania spotreby PHL, ktorý je pre neho najvhodnejší."

Elektronická Kniha jázd ktorú poskytujeme obsahuje všetky náležitosti ktoré DU potrebuje: ŠPZ vozidla, meno vodiča, najazdené km, stav tachometra, spotrebu PHM na jednotlivé jazdy, priemernú spotrebu,  čerpanie PHM, údržbu vozidla...

Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL. (https://podpora.financnasprava.sk/495981-Spotreba-PHL)

 • Online poloha vozidla
 • Ubehnuté km, kniha jázd
 • Farebná grafika jazdy vozidla na mape
 • Služobná/súkromná jazda
 • Identifikácia vodičov
 • Spotreba PHM v nádrži

 

 

 

 

APLIKACIA PRE ANDROID           APLIKACIA PRE iOS

                  

 

Certifikát ČSN SN ISO 9001:2009

 

 

Kniha jázd s grafikou jazdy

 
 

 


Zariadenia a služby. Ďalšie typy zariadení nájdete v Produktoch alebo v Cenníku

Satel Basic


Satel Basic 109 EUR bez DPH

Mesačný paušál SR online a ČR offline 10,95 EUR bez DPH

Mapy SR a ČR: uličná sieť

Bez viazanosti: Komplexná starostlivosť o zákazníka + Technická podpora ZDARMA

 

Získavate:

 • Udelenie prístupu do nášho systému na sledovanie áut - bezpečné meno a heslo

 • Prehľad všetkých registrovaných vozidiel

 • Nonstop online sledovanie pozície vozidla v SR a offline v ČR

 • Knihu jázd dennú, Knihu jázd s prestávkami, Knihu jázd s prestojmi

 • Dobu jazdy, čas, rýchlosť, identifikácia vozidla, farebná grafika jazdy, pohyb vozidla na mape

 • Zoznam vodičov, editácia vodičov

 • Servis, Korekcia tachometra, Korekcia motohodín

 • Editácia Knihy jázd, Identifikácie jázd služobná/súkromná jazda, Čerpanie paliva - z Kariet OMV, SHELL, SLOVNAFT, Lukoil, Benzina...

 • Spotreba paliva, priemerná spotreba, Užívateľský report, Štatistiky o jazde vodičov, rezervácia vozidiel, Oznámenia Odkaz / link na pozíciu vozidla  pre tretie osoby....

 • Sledovanie vozidiel cez smartfon  Android  a iOS

 • Tlač Knihy jázd v PDF a editácia v XML súboroch

 • Technická podpora a asistencia zo strany poskytovateľa služieb Zdarma

Spýtajte sa nás

Satel Monitor


Satel Monitor 115,- EUR bez DPH

Mesačný paušál SR online a EU offline 10,95 EUR bez DPH

Mapy OSM world uličná sieť

Bez viazanosti: Komplexná starostlivosť o zákazníka + Technická podpora ZDARMA

 

Získavate:

 • Udelenie prístupu do nášho systému na sledovanie áut - bezpečné meno a heslo

 • Prehľad všetkých rgistrovaných vozidiel

 • Nonstop online sledovanie pozície vozidla v SR a offline v Európe (ak jazdí vozidlo mimo SR jednotka ukladá všetky údaje a dáta dosvojej  pamäte a po návrate do SR tieto dáta uloží a vytvorí komplexnú Knih jázd)

 • Knihu jázd dennú, Knihu jázd s prestávkami, Knihu jázd s prestojmi

 • Dobu jazdy, čas, rýchlosť, identifikácia vozidla, farebná grafika jazdy, pohyb vozidla na mape

 • Editácia Knihy jázd priamo v systéme  alebo v XML súboroch.

 • Zoznam vodičov, editácia vodičov

 • Servis, Korekcia tachometra, Korekcia motohodín

 • Editácia Knihy jázd, Identifikácie jázd služobná/súkromná jazda, Čerpanie paliva - z Kariet OMV, SHELL, SLOVNAFT, Lukoil, Benzina...

 • Spotreba paliva, priemerná spotreba, Užívateľský report, Štatistiky o jazde vodičov, rezervácia vozidiel, Oznámenia Odkaz / link na pozíciu vozidla  pre tretie osoby....

 • Sledovanie vozidiel cez smartfon  Android  a iOS

 • Tlač Knihy jázd v PDF a editácia v XML súboroch

 • Technická podpora a asistencia zo strany poskytovateľa služieb

Spýtajte sa nás

Satel Monitor SMART


Satel Monitor SMART 136,- EUR bez DPH

Mesačný paušál celá Európa online 12,95 EUR bez DPH

Mapy Google street view uličná sieť

Bez viazanosti: Komplexná starostlivosť o zákazníka + Technická podpora ZDARMA

 

Získavate:

 • Udelenie prístupu do nášho systému na sledovanie áut - bezpečné meno a heslo

 • Prehľad všetkých registrovaných vozidiel

 • Nonstop online sledovanie pozície vozidla v celej Európe ( aj mimo Európskej únie.) + mapy Google a street view, plánovanie ciest

 • Knihu jázd dennú, Knihu jázd s prestávkami, Knihu jázd s prestojmi

 • Dobu jazdy, čas, rýchlosť, identifikácia vozidla, farebná grafika jazdy, pohyb vozidla na mape

 • Editácia Knihy jázd priamo v systéme  alebo v XML súboroch.

 • Zoznam vodičov, editácia vodičov

 • Servis, Korekcia tachometra, Korekcia motohodín

 • Editácia Knihy jázd, Identifikácie jázd služobná/súkromná jazda, Čerpanie paliva - z Kariet OMV, SHELL, SLOVNAFT, Lukoil, Benzina...

 • Spotreba paliva, priemerná spotreba, Užívateľský report, Štatistiky o jazde vodičov, rezervácia vozidiel, Oznámenia , Odkaz / link na pozíciu vozidla  pre tretie osoby....

 • Sledovanie vozidiel cez smartfon  Android  a iOS

 • Tlač  Knihy jázd v PDF a editácia v XML súboroch

 • Technická podpora a asistencia zo strany poskytovateľa služieb

Spýtajte sa nás